Vinpearl Làng Vân Đà Nẵng

Vinpearl Làng Vân Đà Nẵng

Chân đèo Hải Vân, Làng Vân, P. Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng